Zasady sanitarne podczas zajęć w Twórczym Ulu

W związku z trwającą epidemią, jesteśmy zobowiązani zachować szczególne środki ostrożności podczas wszystkich zajęć w Twórczym Ulu. Większość działań dotyczy strony organizatorów zajęć, jednak chcemy również zwrócić uwagę na zalecenia dla dzieci i opiekunów dzieci.

W trosce o zdrowie uczestników, jak i naszej kadry, zmniejszyliśmy liczbę dzieci, które mogą brać udział w zajęciach. W tym roku grupy zajęciowe będą liczyły maksymalnie po 8 osób. Sale będą regularnie wietrzone, a wszystkie przedmioty użytkowane przez dzieci, takie jak: klocki, tablety, stoły, krzesła, gry planszowe, zabawki – dezynfekowane.

Rodzic może odprowadzić dziecko tylko do przestrzeni wspólnej, z której uczestnik zajęć będzie odbierany przez kadrę. Zalecenia MEN nie przewidują możliwości wchodzenia przez opiekunów prawnych do sal, w których będą odbywały się zajęcia. Przy wejściu do Twórczego Ula umieszczony zostanie płyn do dezynfekcji rąk. Prosimy o korzystanie z nich przed każdym wejściem. Obowiązkowe dla rodziców będzie również zakrywanie ust i nosa podczas przyprowadzania i odbierania dzieci.

Posiłki dzieci otrzymają w jednorazowych pojemnikach wraz ze sztućcami jednorazowego użytku. Napoje będą podawane dzieciom w kubeczkach jednorazowych.

Dziecko, które bierze udział w zajęciach musi być zdrowe. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na wszystkie objawy choroby. W przypadku takiej sytuacji będziemy zmuszeni odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia, gdyż będzie ono stanowiło potencjalne zagrożenie dla reszty podopiecznych oraz opiekunów. Jeśli pod naszą opieką któryś z uczestników zajęć zacznie wykazywać objawy charakterystyczne dla przeziębienia, rodzic będzie zobowiązany możliwie jak najszybciej odebrać dziecko z terenu Twórczego Ula. Do czasu przyjazdu opiekuna, uczestnik zajęć będzie przebywał z jednym z opiekunów w osobnej sali.

Podsumowanie zasad sanitarnych:

  • Małe, maksymalnie 8 osobowe grupy warsztatowe.
  • Regularna dezynfekcja wszystkich przedmiotów, z którymi mają styczność dzieci.
  • Regularne wietrzenie sal.
  • Przyprowadzanie dzieci tylko do przestrzeni otwartej dla rodziców, opiekunowie nie mogą przebywać w salach warsztatowych.
  • Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez rodziców.
  • Dezynfekcja rąk przez rodziców, dzieci oraz kadrę przed każdym wejściem do Twórczego Ula.
  • Posiłki i napoje wydawane w naczyniach jednorazowego użytku.
  • Brak możliwości przyjęcia na zajęcia dziecka z objawami choroby.
  • W przypadku zaobserwowania złego samopoczucia u dziecka podczas trwania zajęć, rodzic musi je jak najszybciej odebrać.